Video thử độ bền của tủ vải
Thông tin giỏ hàng
Thử độ bền của tủ vải khung gỗ 3 buồng 8 ngăn

Thử độ bền của tủ vải khung gỗ 3 buồng 8 ngăn

Thử độ bền tủ vải với 3 bình nước gần 20 lít và đứng trong khung tủ vải khung gỗ.
Liệu tủ vải khung gỗ có bị gãy không..
Thử độ bền của tủ vải 2 buồng

Thử độ bền của tủ vải 2 buồng

Video tử độ trịu đựng, độ bền của tủ vải 2 buồng dưới sức nặng.