Thử độ bền của tủ vải
Thông tin giỏ hàng

Thử độ bền của tủ vải 2 buồng

Cập nhật: 05/04/2016
Video tử độ trịu đựng, độ bền của tủ vải 2 buồng dưới sức nặng.

Video thử độ bền, khả năng trịu lực của tủ vải 2 buồng.

Xem thêm về tủ vải siêu bền

 

video thử độ trịu đựng của tủ vải khung thép ống.